3d štampana hrana se ubrzano razvija. Ljudi imaju prilike da jedu 3d štampanu čokoladu, slatkiše, pa čak i picu. Međutim, postavlja se pitanje da li će ljudi zaista jesti ovakvu hranu. Tim istraživača sa Canberra univerziteta u Australiji, sproveli su istraživanje sa ciljem da saznaju da li su ljudi zaista spremni da 3d štampanu hranu uvrste u svoj jelovnik.

U poslednjih nekoliko godina, veliki broj organizacija, ali i pojedinaca se bavio 3d štampanom hranom. Čak je i NASA razmatrala na koji način bi to pomoglo astronautima u svemiru. Otvoren je restoran Food Ink u Londonu, koji služi 3d štampanu hranu.

Tvorci nufood 3d štampača, su odlučili da posetiocima na svojim promotivnim događajima omoguće da degustiraju hranu koja se 3d štampala. Pored toga, i bolnice su razmatrale uvođenje ovakve vrste ishrane. Pomoću 3d štampe, oni bi svojim pacijentima mogli da proizvode hranu koja bi bila pogodna za njih, jer bi mogla da sadrži sve potrebne nutrijente.

da-li-će-ljudi-jesti-3d-štampanu-hranu

Restoran Food Ink

Međutim, ostaje pitanje da li će ikada postojati komercijalna potreba za 3d štampačima koji proizvode hranu. Da li će ikad ljudi za neki od praznika kupiti 3d štampanu hranu umesto da je sami prave? Da li će ljudi masovno kupovati 3d štampače za svoje kuhinje? Kako bi saznali šta to ljudi misle o ovakvoj vrsti ishrane, naučnici iz Australije su sproveli istraživanje. Oni su putem fokus grupe anketirali 30 Australijanaca koji su odgovarali na pitanje vezana za ovakav način proizvodnje hrane.

Rezultati istraživanja su pokazali da veliki broj ljudi nije znao da hrana može da se proizvodi ovim putem. 3d štampu su povezivali sa metalom i plastikom. Kada im je objašnjeno da i hrana može da se dobije ovim putem, ljudi su i dalje ostajali pomalo rezervisani, prenosi portal 3ders.

Poseban deo ankete je sadržao pitanja koja su bila vezana za konkretne proizvode. Naime, ljudi su imali prilike da vide i prokomentarišu sedam snimaka proizvodnje hrane, koji su uključili: 3d štampane bombone, 3d štampane šargarepe (napravljene od pirea šargarepe), čokoladnog slatkiša u obliku ruže itd.

3d-štampana-hrana-da-li-će-ljudi-jesti

Rezultati istraživanja

Rezultati su pokazali da bi ljudi bili voljni da jedu hranu koja im je već poznata i koju generalno vole. Tako je preko 50% ispitanika odgovorilo da bi probalo 3d štampanu hranu, kao što je čokolada, pasta ili pica. Dok bi bombone, insekte i piletinu sa povrćem, probalo 35%, 14% odnosno 43% ispitanika.

Istraživači su tako došli do zaključka da se mišljenje isptanika o 3d štampanoj hrani, zapravo poklapa sa njihovim mišljenjem o hrani uopšte. Takođe, bitan je i jedan detalj, a to je da ljudi nemaju pozitivno mišljenje o kvalitetu hrane koja je prošla kroz 3d štampač.  Ipak pored svih ovih detalja, čini se da 3d štampana hrana može da zauzme svoje mesto u kuhinjama širom sveta. Ljudi postaju upućeniiji u njene mogućnosti i kvalitete, a 3d štampanje hrane postaje sve manje novost.

(Photo:3ders.org)