Aditivna proizvodnja predstavlja način proizvodnje gde se iz digitalnog modela stvara trodimenzionalan predmet. Kako to zapravo izgleda?

3d štampa može da se zamisli kao štampa tankih horizontalnih slojeva. Ti slojevi predstavljaju horizontalni presek predmeta.
Tehnologija je nastala 80-ih godina prošlog veka i koristila se pre svega za proizvodnju prototipova. Ipak, od tada 3d štampa počinje da se koristi kao tehnika za stvaranje proizvoda gotovo u svim industrijama.

 

Šta je 3D štampa?

Proizvodi koji se 3d štampaju mogu biti od različitih materijala, od plastike, preko keramike, do metala. Tehnologija se i dalje razvija a novi materijali pomoću kojih se štampa se uvode neverovatnom brzinom.

Pokušaćemo da vam kroz nekoliko koraka objasnimo kako funkcioniše stvaranje 3d štampanih predmeta.

                                                      

IDEJA

SVET JE VELIKI. U MORU INFORMACIJA PONEKAD JE POTREBAN DODATNI PODSTREK. TU SMO DA VAM POMOGNEMO I USMERIMO VAS DA USAGLASITE SVOJU IDEJU. SVAKI POČETAK JE VEOMA BITAN.

Možemo da vam pomognemo da vaša ideja postane proizvod. Ukoliko vam je potreban prototip kako bi što bolje razvili svoj proizvod tu smo da vam pomognemo u procesu. Ne samo da možete lakše I brže da dobijete svoj prototip, već u samom procesu stvaranja možete da ga menjate.

Takođe sarađujemo i sa umetnicima. Ne samo da podržavamo umetnost, već zajedno sa talentovanim ljudima stvaramo unikate. Ukoliko još uvek nista formulisali vašu ideju, možete pogledati i neke od naših dostupnih proizvoda.

model

MODEL

JE GLAVNO SREDSTVO KOMUNIKACIJE U SVETU 3D ŠTAMPE. ON JE DIGITALNA SLIKA VAŠE IDEJE. POSTOJI VELIKI BROJ PROGRAMA POMOĆU KOJIH SE IZRAĐUJU MODELI. U TOME VAM MOŽEMO POMOĆI.

Kako bi se štampao 3d predmet, mora da postoji digitalni 3d model. Jedan od načina da se izradi 3d model jeste da se to učini u nekom od 3d programa.

Drugi način da se dobije model je preko 3d skenera. Ovim putem možemo da skreniramo predmet i da dobijemo 3d model koji predstavlja njegovu kopiju. Očekuje se da će u skorijoj budućnosti i preko mobilnog telefona moći da se skeniraju predmeti. Čak i kompanije Microsoft i Google-u omogućili su hardvere koji služe za 3d skeniranje, kao što je Microsot’s Kinect.

ŠTAMPA

Nakon što napravimo model u digitalnom formatu, sledi 3d štampa. Novi alati nude nove mogućnosti. Zbog toga je moguće da štampate vaše ideje i modele u trodimenzionalnom obliku i da pritom ostvarite forme koje niste mogli do sada.

 

Sve tehnologije 3d štampe se baziraju na principu aditivne proizvodnje, sloj po sloj. Operant, štampajuća glava, nanosi gradivni materijal i onda se sve pomeri za stepen vertikalno, kako bi se naneo sledeći sloj. Načini štampe su različiti, i do sada su se izdvojili neki od procesa 3d štampe. U nastavku ćemo objasniti neke koji se do sada najviše koriste.

Stereolithography (SL or SLA) 3d štampa

predstavlja kreiranje 3d objekata pomoću smole i UV zrakova. Platforma se pomera vertikalno za po jedan stepen, a svetlost lasera učvršćuje slojeve smole. Kako se pomera plaforma, tako se stvara po još jedan sloj predmeta. Svaki novi put se prati poprečni sloj predmeta. Svi slojevi se vezuju jedan za drugi, i na kraju procesa predmet se stavlja u termo peć.

 

Laser Sintering/Fusion (LS or SLS)

Uz pomoć ove tehnike laser sinteruje prah koji stvara predmete od plastike, metala, keramike ili stakla. U toku procesa laser stapa sloj po sloj predmeta, nakon čega se postolje spušta. Potom se proces ponavlja, sve dok model ne bude potpuno završen.

FDM (Fused deposition modeling)

Predstavlja jednu od najčešćih korišćenih tenika. Ova tehnika funkcioniše uz pomoć mlaznice koja ispušta plastiku. Mlaznica se pomera horizontalno i vertikalno, onako kako je to i programirano, kako bi pravila sloj po sloj predmeta. Iako je mlaznica zagrejana, plastika koja izlazi iz nje brzo se stvrdnjava. Ovo je jedna od najpristupačnijih tehnika 3d štampe

Polyjet

tehnika koja štampa modele uz pomoć photopolymer materijala koji izlaze u vidu spreja na površinu. Svaki sloj se dodatno izlaže uv svetlišću. Nakon štampe predmet se skida sa površine, a višak materija može da se skine rukom ili mlazom vode.

Binder Jetting

koristi koristi prah i tečni lepak. Ucrtava se obim predmeta i vezuju se slojevi jedan po jedan. Ova tehnka je pogodna za predmete većih dimenzija. Sam po sebi predmet nema dobre mehaničke karakteristike, ali je odličan za vizuelizaciju jer može da štampa u punom koloru.

proizvod

PROIZVOD

Nakon pomenutih koraka dobija se gotov proizvod. Tu smo da sa vama prođemo kroz ceo proces.

 

Nakon 3d štampe dobija se gotov proizvod ili prototip koji se dalje koristi u procesu proizvodnje. U nekim slučajevima, 3d štampani proizvod može biti i naknadno obrađivan ukoliko je potrebno. Post-obrada zavisi od tehnologije koja se koristi prilikom 3d štampe. Pa, tako neke proizvode je moguće mehanički obrađivati, dok je neke potrebno tretirati hemijskim putem. Svaki 3d štampani predmet nakon izrade moguće je farbati i gitovati.

 

 

 

 

3d štampana maćka

Industrija 3d štampe i njena budućnost

3d štampa se koristi u gotovo svakoj grani industrije. Primere za to možemo videti u medicini, vazduhoplovnoj industriji, kao i u automobilskoj industriji.

Ova tehnologija će se sve više koristiti u narednom periodu. Menjaće se priroda kupoprodajnih navika, jer će svako moći da stvori svoj proizvod.

S obzirom da 3d štampa i štampači neverovatnom brzinom napreduju, sa pozitivnim efektima na korišćenje energije, smanjenje otpada, korišćenje u medicini, umetnosti, građevini i nauci, možemo sa sigurnošću da kažemo da će se svet proizvodnje zauvek promeniti.

Kontakt

Ukoliko želite da nas kontaktirate direktno možete to učiniti:

SKYPE: STAMPA.BELGRADE

EMAIL: kontakt@3dstampa.rs

2 + 9 =