Do sada smo imali prilike da pišemo o upotrebi aditivne proizvodnje u Svemiru, bilo da su to medicinska pomagala, ili specijalne „space coffee“ šolje. Međutim, ova priča dolazi iz naše zemlje. Mladi startup tim, pod nazivom Balloonera, omogućava pristupačno istraživanje stratosfere. Imali smo prilike da sarađujemo sa njima i zajedno pokažemo na koji način 3d štampa može da se upotrebi u ovakvim projektima.

Specijalni nosač za epruvete, koji smo dizajnirali i 3d štampali, biće deo kapsule koja će leteti u stratosferu u okviru istraživanja na semenima različitih kultura biljaka. Zbog specfičnog oblika epruveti, nosač je morao da bude određenih dimenzija, težine i dizajna. Zahvaljujući aditivnoj proizvodnji ispunjeni su svi potrebni uslovi. Nakon nekoliko prototipova, došli smo do konačnog rešenja koji će uskoro biti deo sonde koja će leteti u stratosferu.

Balloonera i 3d štampa do ivice Svemira

Najveća prednost aditivne proizvodnje je to što omogućava da se proizvede prototip za mnogo kraće vreme nego što je to ranije bilo slučaj. Pored toga, svakako jedna od bitnih osobina 3d štampe je to što nudi mogućnost da se prototip prilagodi potrebama svakog korisnika. Baš kao što je to bio slučaj sa Balloonerom.

Princip istraživanja ovog mladog startupa zasnovan je na puštanju, praćenju i pronalasku sonde nošene meteorološkim balonom. Pre nego što kapsula poleti u stratosferu važno je njeno konstruisanje. Pored kamere, padobrana i balona, bitno je voditi računa i o tome kako se pakuju materijali koji su šalju.

Balloonera i 3d štampa do ivice Svemira

Balloonera predstavlja mladi startup tim koji radi na razvoju hardversko-softverske platforme. Balon, koji nosi sondu i ispunjen je gasom lakšim od vazduha. Prvo prolazi kroz troposferu, a zatim u stratosferi ulazi u zonu izuzetno niskog pritiska koji dovodi do pucanja balona. Nakon toga, padobran bezbedno prizemljuje kapsulu. Sonda odašilje informacije koje se prikupljaju tokom leta na računar korisnika. Pristupanjem Balloonera platformi, korisnik dobija mogućnost da predvidi putanju, prati i analizira svaki let.

Više o načinu rada ovog beogradskog startup tima, možete pogledati u njihovom promotivnom videu.