Čak i najoptimističniji ljudi će priznati da nas u budućnosti čekaju značajni izazovi. Prirodni resursi se smanjuju kako temperatura raste. Pored toga, populacija na Zemlji je sve brojnija. Sve je to savršen recept za fundamentalno menjanje ekosistema. „Aquaponic Future Houses“ i njihov tvorac Mihai Chiriac, su samo jedna od opcija koja može biti od koristi u budućnosti.

To su trospratne kuće napravljene od 3D-štampane biorazgradive plastike biljnog porekla. Ovde biljke hrane ribe i ribe hrane biljke. Dok biljke proizvode kiseonik za stanovnike kuće, ribe su izvor hrane. Na taj način se stvara minijaturan ekosistem u urbanim oblastima, koji je sam sebi dovoljan, piše portal 3ders.

hidroponična kuća - 3d štampana kuća hidroponična kuća - 3d štampana kuća, enterijer

Ključ za ovakvo rešenje je sistem koji predstavlja simbiozu između hidropone i akvakulture. Ovakva štampana kuća poseduje hidropono okruženje, u kojem se biljke mogu gajiti bez zemljišta, već se njihovo stanište za uzgajanje nalazi iznad vode. U predelu u kojem se nalazi voda se mogu uzgajati riba i drugi vodeni jestivi oblici života. Amonijak, koji se osloobađa, koriste biljke i na taj način se stvara lanac putem kojeg se kreće energija. U istom trenutku, biljke stvaraju zdravu životnu sredinu koja pruža način da se pobegne iz zanemarenih gradskih sredina.

akvaponična kuća, 3d štampana kuća  akvaponični sistem u 3d štampanoj kući

Ovakve 3d štampane kuće, postavile su 3d štampu na potpuno novo mesto, koje do sada nije viđeno. Kuće ne da su samo ekoliški prihvatljive, već su i ušteda u prostoru koji zauzimaju. Pored toga, korisnici ovih kuća ne bi štetili okolini, jer bi upotrebljene materijale umesto bacali u đubre ponovo reciklirali u biorazgradive materiijale od kojih je kuća i  napravljena. To bi bio potpuno novi životni stil u kojem stanovnici proizvode organsku hranu, ali i materijal za svoju kuću. Ostaje samo pitanje, da li su ovo zaista kuće iz budućnosti?

 

(Photo: 3ders.org)