Pre nekoliko godina, 3d štampa je doživela ekspanziju u svim industrijama. Iako je mnogo ljudi ostalo razočarano što se nisu obistinile najveće fantazije iz naučno-fantastičnih filmova, tehnologija 3d štampe je nastavila da se razvija i da privlači pažnju. Prema pisanju Raoula Leeringa, jednog od direktora istražvanja i analize u holandskoj kompaniji ING, 3d štampa bi mogla da potpuno zameni čak četvrtinu svetske trgovine do 2060. godine.

Kako objašnjava, ova globalna promena je neminovna. On daje dva viđenja ove sasvim sigurne budućnosti koja nas čeka. Ukoliko tehnologija 3d štampe doživi veliki rast, lokalna aditivna proizvodnja ima potencijal da smanji svetsku trgovinu za 40% do 2040. godine, pod predpostavkom da će se ulaganje u 3d štampu udvostručivati na svakih pet godina.

U drugom scenariju, ukoliko 3d štampa nastavi da napreduje kao do sada, Leering očekuje da će četvrtina tržišta poptuno nestati do 2060. godine. Iako je ovo scenario prema kojem je rezervisan i sam autor, neminovno je da će se desiti velike promene.

3d štampa i svetska trgovina

U bliskooj budućnosti, tehnologija 3d štampe će smanjiti radnu snagu, ali pored toga će smanjiti potrebu za uvozom robe iz zemalja sa jefitinom radnom snagom. To bi moglo uticati na manje trgovinske deficite kod velikih uvoznika, a takođe može negativno uticati na zemlje koje imaju višak u trgovinskoj industriji.

Iz ING-a veruju da će 3d štampa radikalno transformisati globalne lance snabdevanja i ugroziti rast kupovne moći. Smatraju da se tehnologija još uvek razvija, do sada se koristila za manju proizvodnju ili za izradu prototipova. Leering upozorava da će se ovo vremenom promeniti. Godišnja stopa rasta ulaganja u 3d štampu u poslednjih pet godina iznosi 29%, prema izveštaju ING-a. Ovo je svakako potpuno suprotno od ulaganja u tradicionlna mašine, koje su zabeležile rast od 9,7%.

3d štampa i svetska trgovina 3d štampa i svetska trgovina

Ukoliko se ostvare ova predviđanja, zemlje u kojima se manje proizvodilo imaće benefite. Tako će npr. Sjedinjene Američke Države imati koristi jer će se mnogo više proizvoditi lokalno, umesto da se uvozi iz zemalja Trećeg sveta. Iako ovaj izveštaj daje loše vesti za pojedine industrije, očekuje se da će svetska ekonomiija u celini imati koristi.

3d štampa i svetska trgovina

Bilo koji od ova dva scenarija da se dogode, svetska trgovina će morati da se pripremi za promene, prenosi portal All3dp.

(Photo: All3dp.com)