Prema najnovijem istraživanju, koje je sproveo Arup Associates za British Council, nove tehnologije a pogotovo 3d štampa i VR, mogu u budućnosti pronaći svoje mesto u građevinskoj industriji. Aditivna proizvodnja i virtuelna realnost mogu da pomognu da ova grana industrije postane što efikasnija i to tako što se mogu smanjiti troškovi. Kako su preciznije naveli, ove dve tehnologije mogu da pomognu da se ispune ciljevi Strategije za izgradnju do 2025. godine koju je donela britanska Vlada.

Startegija je uspostavljena kroz saradnju ove grane industrije i Vlade sa ciljem da se za 50% smanji emisije štetnih gasova. Pored toga, cilj je da se za 50% poveća brzina izgradnje. Kako se navodi u izveštaju ovog istraživanja, ukoliko građevinska industrija u Velikoj Britaniji želi da se približi cijevima koje propisuje ova Strategija, moraće da se dobro razmisli na koji način će se u budućnosti projektovati i graditi zgrade.

3d štampa i VR

Deo strategije koju je donela Vlada Velike Britanije

Očigledno je da 3d štampa i virtuelna relanost mogu biti ključne u relizaciji ovih ciljeva jer obe tehnologije mogu da pruže velike koristi u samom procesu projektovanja, ali i izgradnje. 3d štampa bi bila korisna jer se prilikom proizvodnje troši vrlo malo materijala, a pored toga postoji mogućnost za bržom izgradnjom i prilagođenim delovima.

Ipak, postoje i problemi zbog kojih 3d štampu nije moguće potpuno implementirati u građevinarstvo. 3d štampa još uvek nije prikladna za primenu u velikim razmerama, i da bi se to desilo morala bi još da se razvija. Pored toga, kako bi se 3d štampa koristila u komercijalne svrhe potrebna je velika inicijalna investicija.

3d štampa i VR menjaju građevinsku industriju

Da li će ovako izledati kuće u budućnosti?

Međutim, kako se dalje navodi u istraživanju aditivna proizvodnja bi mogla naći svoju primenu u proizvodnji nameštaja, različitoj opremi i proizvodnji specijalnih fasadnih ploča. Pored toga, 3d štampa se može korisiti i za stvaranje kalupa za betonske ili metalne delove. Da zaključimo, 3d štampa ima potencijal da revolucionarno promeni način na koji dizajniramo i gradimo naše kuće.

Sa druge strane, virtuelna realnost, može imati važnu ulogu u dizajnerskom delu građevinske industrije. Uz pomoć VR tehnologije na brži način se mogu uporediti dva dizajna, a pored toga rano se mogu pronaći i nedostaci. Pore toga, VR može doprineti boljem razumevanju građevinske logistike i redosleda. Veoma je važno i što VR može da se koristi i prilikom obuke radnika. Na taj način, postoji mogućnost da se smanje potencijalne greške, ali i nesreće prilikom izgradnje.

 3d štampa i VR

Jedan od mogućih nedostataka ove tehnologije je taj što ukoliko se ne koristi na ispravan način može dovesti do veće izolacije i manjka saradnje prilikom same izgradnje, prenosi portal 3ders.

Ukoliko sagledamo na kojin način 3d štampa napreduje kao tehnologija, nema sumnje da će se aditivna proizvodnja sve više koristiti u građevinskoj industriji.

Ako želite da saznate kako se do sada koristila 3d štampa, možete pogledati kako je tekla izgradnja prve 3d štampane kuće u Rusiji.  

 

(Photo: www.apis-cor.com, www.all3dp.com)